HAKKIMIZDA

BAŞKAN'IN MESAJI

Türkiye Kamplar Derneği, çocuklara ve gençlere yönelik kampların okul dışı eğitimin en önemli unsurlarından biri olduğu inancıyla, 2010 yılında sektörün önde gelen kamp kuruluşları ve eğitimcileri tarafından kurulmuş ve okul dışı eğitimin standartlarının belirlenmesi, yaygınlaşması ve dünyadaki emsalleriyle bilgi alışverişinde bulunulmasını hedefleyen bir dernektir.

 

“Kamp” tanımı artık dünyanın genelinde “extra curricular education” ya da “outdoor education” yani okul dışı eğitim, okul ortamında devam eden öğretim çalışmaları dışında yapılan ve çocukları, gençleri gelecekteki rollerine hazırlamayı hedefleyen destekleyici bir unsur olarak kabul edilmektedir. Kampın sabit bir yerde ve yatılı olması gerekmemekte, gündüzlü olabileceği gibi gezi şeklinde ya da haftanın belli gün ve saatlerini kapsayan spor, sanat ve benzeri eğitim gelişim faaliyetleri de bu kapsamda kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki, yaz okullarından, hafta sonu spor veya sanat okullarına, yurt içi ve yurt dışı yatılı kamplardan, gezi veya gençlik değişim programlarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamakta.

 

Bu alandaki en eski birlik 1910 yılında kurulan American Camps Association (ACA), dünyadaki 75 ülkeden üyelerin bulunduğu üst birlik ise International Camping Fellowship’tir (ICF).

 

2010 yılında okul dışı eğitim ve kamplar alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların buluşma noktası olma hedefiyle kurulan Kamplar Derneği kısa bir süre içinde, ICF, ACA ve AOCF gibi dünyadaki en önemli sektörel birlikler ve derneklerce tanındı ve karşılıklı ortak projeler hayata geçirildi.

 

Kamplar Derneği, kuruluşundan sadece birkaç yıl sonra dünyada bu alandaki en büyük kongre olan International Camping Congress’i Türkiye’ye getirme başarısını gösterdi. Dünyanın 33 farklı ülkesinden kampçılık sektörünün en seçkin kişi ve kuruluşlarını, eğitimcileri, akademisyenleri ve sektörü destekleyen kurumları buluşturan bu kongre 23-27 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşti.

© Copyright 2018 by Türkiye Kamplar Derneği