EĞİTİMCİLERE

KAMP DİREKTÖRLÜĞÜ KURSU

Uluslararası Kamp Direktörlüğü Kursu (ICDC) kamp yöneticileri, direktörleri, operatörleri ve yönetim seviyesinde görev alan diğer tecrübeli kamp personeli için geliştirilmiş profesyonel bir mesleki gelişim kursudur.

 

Kursun amacı dünya çapında tutarlı ve başarılı kamp yöneticiliği pratikleri içeren uluslararası düzeyde kaliteli bir eğitim programı sunmaktır. Kurs müfredatı başlangıçta Kuzey Amerikalı kamp profesyonellerinden oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiş, ancak sonrasında tüm ülkelerdeki kampçılık tecrübelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yıllar içerisinde müfredat gözden geçirilmiş, revize edilmiş, yerel ve bölgesel standartlara ve gerekliliklere göre uyarlanarak uluslararası düzeyde köprü görevi görecek bir profesyonel gelişim aygıtı haline getirilmiştir.

 

ICF tarafından geliştirilerek dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu kursun Türkiye’deki düzenleyicisi Kamplar Derneği’dir. ICF yöneticileri ve ICF tarafından düzenlenen eğitici eğitimlerini tamamlamış Türk eğitmenler tarafından yürütülen bu eğitimler ICC 2014 kongresi öncesinde Antalya’da ilk kez Türkiye’de ve Türkçe olarak verilmiştir.

 

Kamplar Derneği tarafından yürütülen bu kursun yöneticisi Utku Toprakseven’dir. 2008 yılında Kanada’da bu kursu tamamlayarak ICDC sertifikası alan Utku Toprakseven, 2011 yılında Hong Kong’daki ileri eğitimi başarıyla bitirip dünyadaki ICF sertifikalı 12 Lead Trainer’dan biri oldu. Kursun diğer yöneticisi olan Nazlı Özçelik Önsel ICDC sertifikasını 2010 yılında Ukrayna’da düzenlenen kursta aldıktan sonra 2011 yılında Hong Kong’da ICF Trainer belgesi aldı. Uluslararası alanda tanınan ve itibar gören bu iki eğitimci sayesinde ilk Türkçe ICDC kursu düzenlenmiş ve 15 katılımcı bu kursu tamamlayarak sertifikalarını almıştır.

 

2020 yılı içinde düzenlenecek ICDC - Uluslararası Kamp Direktörlüğü Kursuna yalnızca 30 kişi kabul edilecek ve başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır.

 

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar International Camping Fellowship tarafından verilecek Uluslararası Kamp Direktörlüğü Sertifikası alacaklar.

Bu 4 günlük kurs her gün sabahtan akşama kadar devam eden yoğun programı ile katılımcılarına kamp ortamına benzer bir tecrübe yaşatmaktadır. Eğitimler kamp yönetiminin tüm hususlarına interaktif ve paylaşımcı bir şekilde değinmekte ve hem katılımcıların hem eğitmenlerin beceri ve öğrenme düzeylerini yükseltmektedir.

 

Hedefler ve Beklenen Sonuçlar

Hedef 1

Kamp yönetiminin temellerini 17 ana konu üzerinden incelemek ve bu konuları farklı kültürlere ve durumlara uyarlamak.

 

Beklenen Sonuç: Katılımcıların 17 ana konuda anahtar kavramları, genel operasyon pratiklerini ve temek yeterlilikleri öğrenirler. Beklenen Sonuç: Katılımcıların kendi operasyon ve programlarında edindikleri tecrübeleri paylaşarak tekniklerini karşılaştırmaları.

 

Hedef 2

Katılımcının mesleki alanda iletişim ağını genişletmek ve kamp benzeri bir ortamda kamp profesyonellerinden oluşan bir topluluk oluşturmak.

 

Beklenen Sonuç: Katılımcı öğrenme teknikleri ve enformal tartışma grupları aracılığıyla katılımcıların kampçılık alanındaki tanış sayılarını arttırması. Beklenen Sonuç: Katılımcıların fikirlerini test etme ve rahatça geri bildirim alma fırsatını yakalaması.

 

Hedef 3

Katılımcıyı kendi profesyonel gelişimindeki rolü ve kendi kendine (self-directed) öğrenme süreciyle tanıştırmak.

 

Beklenen Sonuç: Katılımcıların kampçılık alanının tüm ana konularındaki bilgilerini değerlendirmeleri. Beklenen Sonuç: Katılımcıların kampçılık alanında bilgi edinmeye devam etme yöntemlerini tartışmalarını ve profesyonel gelişimlerinin devamı için self-directed öğrenme yöntemini farklı durumlarda değerlendirmelerini sağlamak.

 

Kampçılık alanındaki ana konular spesifik başlıklar altında ele alınır. Ana konular:

 

1. Liderlik

2. Hedef Kitle & Çeşitlilik

3. Misyon/Amaç

4. Katılımcı Gelişimi

5. Program Geliştirme & Aktiviteler

6. Katılımcı Davranışı

7. İnsan Kaynakları – İşe Alım

8. İnsan Kaynakları - Oryantasyon ve Eğitim

9. İnsan Kaynakları - Süpervizyon

10. Risk Yönetimi

11. Sağlık

12. Konaklama ve Tesisler

13. Pazarlama

14. İşletme ve Finans

15. Yemek Hizmeti

16. Ulaşım

17. Değerlendirme

 

Katılımcı Profili – Bu kurs kamp yöneticileri, kamp direktörleri, sezonluk çalışan kamp yönetim personeli veya organize kampçılık sektöründe kariyer yapmayı planlayan kişiler için düzenlenmektedir. Kurs tamamlama sertifikasını alabilmek için katılımcılardan tüm eğitimlere katılmaları beklenmektedir.

 

Kurs eğitmenleri kamp yönetiminde tek bir doğru yol olmadığının bilincindedirler. Her yıl direktörler kamptaki ekiplerine kendi kamplarını kendi istedikleri biçimlerde yönetmeyi öğretmekteler. Bu kurs çeşitli uluslararası operasyonlar için en iyi kamp yönetim şekilleri ve seçenekleri ile nasıl başarılı bir kamp yürütülebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Katılımcılardan beklenti, açık fikirli olmaları ve paylaşmak adına karşılarına çıkan fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmalarıdır.

 

2020 ICDC - Uluslararası Kamp Direktörlüğü Kursuna yalnızca 30 kişi kabul edilecek ve başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır. Sorular için Nazlı Özçelik Önsel ile bilgi@turkiyekamplardernegi.org adresinden temas kurulabilir.

 

Ekim 2014’de Antalya’da düzenlenen Uluslararası Kamp Direktörlüğü Kursu

© Copyright 2018 by Türkiye Kamplar Derneği