HAKKIMIZDA

KURULUŞ AMACI

Kamplar Derneği, çocuk ve gençlerin resmi öğrenim alanları dışında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak sağlıklı, eğitici ve yaratıcı ortamlar sunmayı ve kamp deneyimini yaygınlaştırarak ülkemizde bir kampçılık kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Bu doğrultuda derneğin kuruluş amacı Türkiye’de kampçılık sektörünün teşvik edilmesini, güçlenerek büyüme ve gelişmesini sağlamaktır. Türkiye’de kampçılık alanında faaliyet gösteren kuruluşları bir çatı altında toplamak; üye kuruluşların, belirlenen standartlara uymaları konusunda hatırlatıcı, yol gösterici ve kontrol edici rol üstlenmek, Türkiye’de kampçılığın tanınmasına katkıda bulunmak ve topluma kamp tecrübesinin bireyin hayatındaki önemini ve değerini anlatmak derneğin birincil hedefleri arasındadır.

 

© Copyright 2018 by Türkiye Kamplar Derneği